2pd Sol

2pd Sol


Kontakt information:

energy-contact@2pd-engineering.com

2pd-Engineering har sedan 2014 bedrivit installationer och service inom förnybar energi.
Verksamheten står på 3 ben; Solenergi, anläggningar för Biodiesel och Serviceuppdrag inom förnybar energi.


2pd har lång erfarenhet av installationer av elektrisk utrustning och levererat processutrustning i över 20 länder.


Öppna vår Sol brochyr för mer information.2pd offererar system från 5 kW upp till 30kW per omriktare.

Vi använder oss av de största leverantörerna av solpaneler och växelriktare.

Alla våra solpaneler har minst 15års garanti på materialfel och 30års garanti på effekt.


Vi har ett antal standard kit men anpassar givetvis storleken på installation till det som bäst passar just ert behov.

Solceller Solpaneler Solenergi Växelriktare Norrköping Solcellsinstallationer Solanläggningar Solel

2pd-Sol

2pd-Engineering